Onderzoek: Energietransitie

In hoeverre draagt software bij aan energietransitie?

DOWNLOAD ONDERZOEKSRAPPORT

Energietransitie binnen Nederlandse organisaties

Stijging van de gemiddelde temperatuur, toename van de hoeveelheid en intensiteit van neerslag en zeer warme dagen: we kunnen niet meer om de klimaatverandering heen. Daarom is het klimaatakkoord in het leven geroepen en moeten er een aantal doelstellingen die in de klimaatdoelen van Parijs zijn vastgesteld worden behaald. Dit betekent onder andere dat we in 2030 de broeikasgassen met 43 procent moeten verminderen.

Niet alleen de overheden maar ook het bedrijfsleven moet dus aan de slag met de energietransitie. Maar is dit inderdaad een thema dat nu al speelt bij bedrijven? Ofwel: in hoeverre dragen Nederlandse bedrijven bij aan de energietransitie? En maakt IT daar deel van uit? Dit zijn interessante vragen waar wij graag het antwoord op wilden. Daarom hebben wij dit onderzocht onder 250 IT-beslissers in Nederland.

Download nu het onderzoeksrapport waarin je meer over het onderzoek kunt lezen en alle resultaten kunt bekijken.

Podcast: De rol van IT in de energietransitie 

Om aan de eisen van het Klimaatakkoord te voldoen, moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind, dit noemen we de energietransitie. Niet alleen overheden, maar ook het bedrijfsleven moet aan de slag met de energietransitie. In de podcast hebben Aernoud en Arnold het over de rol van IT in de energietransitie, omdat dit nog behoorlijk onderbelicht wordt. Beluister nu de podcast om meer te leren over de rol van IT in de energietransitie en hoe dit jouw organisatie kan helpen.

© Florijn App & Web Solutions - alle rechten voorbehouden | Privacy voorwaarden | www.florijn.com